Славјански ја поддржа акцијата Ден на дрвото 2016.