галдим

2 јуни 2017

Студентите од „Меѓународен Славјански Универзитет“ Г. Р. Державин на посета во Галдим, Тамбовска област

На 22.05.2017 (понеделник) студентите од „Меѓународен Славјански Универзитет“ Г. Р. Державин ја посетија базата Галдим (Галдым) во Тамбовската област. Нашите студенти зедоа учество во спортски активности, […]