Русите во Македонија

1 март 2018

Изложбата „Русите во Северна Македонија (1920-1940)“ на Славјански во Битола

Вечерва на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола беше отворена изложбата „Русите во Северна Македонија (1920-1940)“.   Амбасадорот на Руската Федерација во Р: Северна […]