Изложбата „Русите во Северна Македонија (1920-1940)“ на Славјански во Битола