генијалец

15 мај 2019

Христијан Арсов – детето генијалец гостин на МСУ

Денес, на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, на предавање по предметот Интелигенција, од смерот на Општа Психологија гостин беше детето генијалец од Велес – Христијан […]