Мобилност

18 април 2024

МСУ на Еразмус+ комбинирана интензивна програма организирана од Високата школа за безбедност и економика

Меѓународен Славјански Универзитет беше дел од комбинираната интензивна програма организирана од страна на Високата школа за безбедност и економика (ВУСИ) од Пловдив, Бугарија во рамки на […]
25 октомври 2022

Ана Хусен и Илина Георгиева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Ана Хусен и Илина Георгиева од Високата школа за безбедност и економика од Пловдив, Бугарија деновиве се во посета на МСУ во рамки на програмата Еразмус+, […]
7 октомври 2022

Светла Љуленина, Хаида Христева и Елена Лазарова во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Светла Љуленина, Хаида Христева и Елена Лазарова од Универзитетот за агробизнис и рурален развој во Пловдив, Бугарија деновиве се во посета на МСУ во рамки на […]
4 октомври 2022

Мартина Псотова од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Трнава, Словачка ќе студира на МСУ еден семестар во рамките на Еразмус+ програмата

Мартина Псотова од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Трнава, Словачка, на 3 октомври присуствуваше на првиот академски час на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе […]
29 август 2022

Бариш Алтиока, Абиде Бану Гундуз Алтиока, Метехан Онал и Јасмин Онал во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Бариш Алтиока, Абиде Бану Гундуз Алтиока, Метехан Онал и Јасмин Онал од Универзитетот Билеџик Шеик Едебали во Билеџик, Турција деновиве се во посета на МСУ во […]
29 август 2022

Деница Василева Молова, м-р Милена Спасова Дејанова, м-р Радка Анастасова Тошева и д-р Николина Јанкова Марева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Деница Василева Молова, м-р Милена Спасова Дејанова, м-р Радка Анастасова Тошева и д-р Николина Јанкова Марева од Универзитетот за агробизнис и рурален развој во Пловдив, Бугарија […]
8 јуни 2022

Доц. д-р Григор Михајлов и Ирина Валкова во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Доц. д-р Григор Михајлов и Ирина Валкова од Високата школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија деновиве се во посета на МСУ во рамките на […]
15 април 2022

Конкурс за мобилност на студенти во рамки на програмата Еразмус+ 2022/2023

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ клучна акција KA131 на Европската комисија, Канцеларијата за меѓународни односи на Меѓународниот Славјански Универзитет распишува КОНКУРС Акција 1: Индивидуална мобилност за […]
11 април 2022

Доц. д-р Тамара Раденовиќ и проф. д-р Снежана Живковиќ во посета на МСУ во рамките на Еразмус+

Доц. д-р Тамара Раденовиќ и проф. д-р Снежана Живковиќ од Факултетот за безбедност при работа од Универзитетот во Ниш, Србија деновиве се во посета на МСУ […]
14 март 2022

Борис Зарков, Нонна Благова, и проф. Валентин Василев во посета на МСУ во рамките на Еразмус+

Борис Зарков, Нонна Благова, и проф. Валентин Василев од Висока школа за безбедност и економика – Пловдив, Бугарија, деновиве се во посета на МСУ во рамките […]
21 февруари 2020

На МСУ во Битола се одржа предавање во рамките на Еразмус+

На Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола се одржа предавање од Ројкова Зузана, професорка од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Трнава, Словачка. Професорката […]
26 септември 2019

10 слободни места за студентска размена во Тамбов, Русија

Во рамки на договорот за соработка со Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“ од Тамбов, Русија, Меѓународниот Славјански Универзитет ги повикува заинтересираните студенти од Свети Николе […]
5 август 2019

Две слободни места за студентска размена во Липецк, Русија

Во рамки на договорот за соработка со Липецкиот државен педагошки универзитет од Липецк, Русија, Меѓународниот Славјански Универзитет  распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за студиски […]