Деница Василева Молова, м-р Милена Спасова Дејанова, м-р Радка Анастасова Тошева и д-р Николина Јанкова Марева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Работна средба во Велико Трново за заедничките магистерски студии
26 август 2022
Бариш Алтиока, Абиде Бану Гундуз Алтиока, Метехан Онал и Јасмин Онал во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата
29 август 2022

Деница Василева Молова, м-р Милена Спасова Дејанова, м-р Радка Анастасова Тошева и д-р Николина Јанкова Марева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Деница Василева Молова, м-р Милена Спасова Дејанова, м-р Радка Анастасова Тошева и д-р Николина Јанкова Марева од Универзитетот за агробизнис и рурален развој во Пловдив, Бугарија деновиве се во посета на МСУ во рамки на МСУ во рамките на програмата Еразмус+, во делот на мобилност за наставен/административен кадар.

Во рамки на денешната посета на универзитетот (29 август 2022) остварија средба со претседателот на Управен одбор на Меѓународен Славјански Универзитет, проф. д-р Јордан Ѓорчев, заменик претседателот на Управен одбор на МСУ, м-р Борче Серафимовски, проф. д-р Катерина Видова, професор по англиски јазик на МСУ и вработените во Канцеларијата за меѓународни односи при МСУ.