Работна средба во Велико Трново за заедничките магистерски студии

Повик за првата меѓународна стручна и научна конференција „Public utility systems development towards sustainability and efficiency” – Мејбери Лејк, Претор
25 август 2022
Деница Василева Молова, м-р Милена Спасова Дејанова, м-р Радка Анастасова Тошева и д-р Николина Јанкова Марева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата
29 август 2022

Работна средба во Велико Трново за заедничките магистерски студии

Деновиве во Велико Трново се прават завршните подготовки за реализирање на проектот за заеднички магистерски студии со Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј“, Бугарија.

Студиите ќе бидат на англиски јазик и ќе бидат атрактивни за потенцијалните студенти од регионот и од пошироко. Нудиме три нови современи програми дизајнирани за потребите на новите генерации и за новите општествени предизвици.

На работната средба присуствуваа ректорот на Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј“, проф. д-р Христо Бонџолов и проф. д-р Јордан Ѓорчев, претседател на Управен Одбор на Меѓународен Славјански Универзитет.