Повик за првата меѓународна стручна и научна конференција „Public utility systems development towards sustainability and efficiency” – Мејбери Лејк, Претор