Борис Зарков, Нонна Благова, и проф. Валентин Василев во посета на МСУ во рамките на Еразмус+