Ана Хусен и Илина Георгиева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата