Ана Хусен и Илина Георгиева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Делегација на МСУ во посета на Регистан, Узбекистан
22 октомври 2022
Студенти од Факултетот за правни науки во посета на Основен суд Свети Николе
25 октомври 2022

Ана Хусен и Илина Георгиева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата

Ана Хусен и Илина Георгиева од Високата школа за безбедност и економика од Пловдив, Бугарија деновиве се во посета на МСУ во рамки на програмата Еразмус+, во делот на мобилност за административен кадар.

Во рамки на денешната посета на универзитетот (25 октомври 2022) остварија средба со претседателот на Управен одбор на Меѓународен Славјански Универзитет, проф. д-р Јордан Ѓорчев, заменик претседател на Управен одбор на МСУ, м-р Борче Серафимовски и вработените во Канцеларијата за меѓународни односи при МСУ.