Светла Љуленина, Хаида Христева и Елена Лазарова во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата