Се одржа изложба на карикатурите на проф. д-р Јордан Ѓорчев во Високата школа за безбедност и економика во Пловдив, Бугарија