Доц. д-р Тамара Раденовиќ и проф. д-р Снежана Живковиќ во посета на МСУ во рамките на Еразмус+

На МСУ во Битола се одржа предавањето „Развој на човечките ресурси“ со Ана Андова
8 април 2022
Се одржа четвртото предавање од ППП – „Како донесуваме лоши одлуки? Психологија на изборот“ од доц. д-р Ана Чучкова
13 април 2022

Доц. д-р Тамара Раденовиќ и проф. д-р Снежана Живковиќ во посета на МСУ во рамките на Еразмус+

Доц. д-р Тамара Раденовиќ и проф. д-р Снежана Живковиќ од Факултетот за безбедност при работа од Универзитетот во Ниш, Србија деновиве се во посета на МСУ во рамките на програмата Еразмус+, во делот на мобилност за наставен кадар.

Во рамки на денешната посета на универзитетот (11 април 2022) остварија средба со претседателот на Управен одбор на Меѓународен Славјански Универзитет, проф. д-р Јордан Ѓорчев и вработените од Канцеларијата за меѓународни односи на МСУ.