Се одржа четвртото предавање од ППП – „Како донесуваме лоши одлуки? Психологија на изборот“ од доц. д-р Ана Чучкова

Доц. д-р Тамара Раденовиќ и проф. д-р Снежана Живковиќ во посета на МСУ во рамките на Еразмус+
11 април 2022
Проф. д-р Снежана Живковиќ и доц. д-р Тамара Раденовиќ од Универзитетот во Ниш одржаа предавање на МСУ во Битола
14 април 2022

Се одржа четвртото предавање од ППП – „Како донесуваме лоши одлуки? Психологија на изборот“ од доц. д-р Ана Чучкова

„Како донесуваме лоши одлуки? Психологија на изборот“ е четвртото предавање во рамките на Платформата за психолошка поддршка. Предавањето се одржа на 12.04.2022 година со почеток од 19:00 часот.

Предавањето го водеше доц. д-р Ана Чучкова од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет и имаше над 500 учесници.

Предавањата во рамките на платформата за психолошка поддршка се бесплатни и учество може да земат сите заинтересирани граѓани.