Проф. д-р Снежана Живковиќ и доц. д-р Тамара Раденовиќ од Универзитетот во Ниш одржаа предавање на МСУ во Битола

Се одржа четвртото предавање од ППП – „Како донесуваме лоши одлуки? Психологија на изборот“ од доц. д-р Ана Чучкова
13 април 2022
Конкурс за мобилност на студенти во рамки на програмата Еразмус+ 2022/2023
15 април 2022

Проф. д-р Снежана Живковиќ и доц. д-р Тамара Раденовиќ од Универзитетот во Ниш одржаа предавање на МСУ во Битола

На 14 април 2022 година (четврток) на кампусот на Меѓународен Славјански Универзитет во Битола се одржа панел дискусија и предавање на студенти од Факултетот за безбедносно инженерство од страна на нашите Еразмус+ гости од Универзитетот во Ниш, Србија, проф. д-р Снежана Живковиќ и доц. д-р Тамара Раденовиќ.

На предавањето присуствуваа и проф. д-р Јордан Ѓорчев, претседател на Управен одбор на МСУ, и дел од наставниот и административниот кадар на МСУ.