На МСУ во Битола се одржа предавањето „Развој на човечките ресурси“ со Ана Андова