Летна лидерска школа

22 февруари 2023

Отворено е пријавувањето за петтото предавање од Зимската лидерска школа

Зимската лидерска школа го најавува петтото и последно предавање на тема „Важноста на лидерот во организацијата“ од проф. д-р Mенде Солунчевски, проф. д-р Трајанка Макревска и […]
14 февруари 2023

Се одржа второто предавање од Зимската лидерска школа со маркетинг експертот м-р Сашо Нефовски

Денес (14 февруари) со почеток од 19:00 часот се одржа второто предавање од Зимската лидерска школа на тема „Клучните стратегии на современиот маркетинг“ од маркетинг експертот […]
14 февруари 2023

Отворено е пријавувањето за второтo предавање од Зимската лидерска школа

Зимската лидерска школа го најавува второто предавање на тема „Клучните стратегии на современиот маркетинг“ од маркетинг експертот м-р Сашо Нефовски.  Зимската лидерска школа е организирана од […]
10 февруари 2023

Се одржа првото предавање од Зимската лидерска школа со проф. д-р Никола Поповски

Првото предавање од Зимската лидерска школа се одржа на 9 февруари со почеток од 19:00 часот. Зимската лидерска школа е организирана од Меѓународниот Славјански Универзитет и […]
6 февруари 2023

Започнува Зимската лидерска школа: пријавувањето е бесплатно

Зимската лидерска школа ќе се одржи во февруари 2023 година преку платформата Zoom.  Заинтересираните граѓани ќе имаат можност да учествуваат на 5 предавања, секое со различна […]
3 јуни 2022

Меѓународна Летна Лидерска Академија „Политичкото лидерство како бренд на државите“

Меѓународен Славјански Универзитет и Високата школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија организираат Меѓународна Летна Лидерска Академија „Политичкото лидерство како бренд на државите“, која ќе […]
1 јули 2021

Се одржа предавањето „Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини“

„Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини“ беше десеттото и последно предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. […]
24 јуни 2021

Се одржа предавањето „Глобалните менаџери и економската дипломатија“

„Глобалните менаџери и економската дипломатија“ беше деветтото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Здружението за […]
24 јуни 2021

Се одржа предавањето „Бизнис модел CANVAS“ со проф. д-р Самоил Малчески

„Бизнис модел CANVAS“ беше осмото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Здружението за културен и […]
22 јуни 2021

Се одржа предавањето „Препознавање на организациската интелектуална сила“ со доц. д-р Габриела Крстевска

„Препознавање на организациската интелектуална сила“ беше седмото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Здружението за […]
17 јуни 2021

Се одржа предавањето „Маркетинг и лидерство“ со м-р Сашо Нефовски (ОК Идеа) и Наде Темелковска (Нептун)

„Маркетинг и лидерство“ беше шестото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Здружението за културен и […]
17 јуни 2021

Се одржа предавањето „Јавно говорење и настап“ од Летната лидерска школа

„Јавно говорење и настап“ беше петтото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Здружението за културен […]
15 јуни 2021

Се одржа предавањето „Работната сила како економски фактор“ од Летната лидерска школа

„Работната сила како економски фактор“ беше четвртото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Здружението за […]