Се одржа првото предавање од Зимската лидерска школа со проф. д-р Никола Поповски