Остварена средба со м-р Навдип Пураник од Индија, договорена посета на 5 универзитети од Индија