МСУ и Филозофскиот факултет при УКИМ потпишаа Меморандум за соработка