Се одржа предавањето „Препознавање на организациската интелектуална сила“ со доц. д-р Габриела Крстевска