Се одржа предавањето „Бизнис модел CANVAS“ со проф. д-р Самоил Малчески