Се одржа предавањето „Работната сила како економски фактор“ од Летната лидерска школа