Посета на Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј” во рамки на Еразмус+

Студентски блог: Моето Јас низ својот личен раст – Марија Иванова
12 јуни 2021
Се одржа предавањето „Работната сила како економски фактор“ од Летната лидерска школа
15 јуни 2021

Посета на Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј” во рамки на Еразмус+

Делегација од МСУ деновиве е во посета на Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј” од Бугарија во рамките на програмата Еразмус+, во делот на мобилност за наставен и административен кадар.

Денес, 14 јуни 2021, беше остварена средба со ректорот на Великотрновскиот универзитет, проф. д-р Христо Бонџолов, на која се дискутираше за продлабочување на соработката преку Еразмус+ и заедничка работа на проекти во иднина.