Отворено е пријавувањето за второтo предавање од Зимската лидерска школа