Се одржа второто предавање од Зимската лидерска школа со маркетинг експертот м-р Сашо Нефовски