Најава за предавање на тема: „Дигитална трансформација“ од м-р Навдип Пураник