Се одржа третото предавање од Зимската лидерска школа со м-р Марија Димишкова