Отворено е пријавувањето за петтото предавање од Зимската лидерска школа