Се одржа четвртото предавање од Зимската лидерска школа со проф. д-р Самоил Малчески