всу

19 ноември 2017

Конкурс за упис на докторски студии во Бугарија – 2021/2022

Универзитетот од Велико Трново „Св. св. Кирил и Методиј” – Р. Бугарија, распишува КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ (трет циклус на студии). Согласно […]