Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации пред матурантите од Пробиштип, Кратово и Крива Паланка

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Охрид и Струга
5 март 2019
Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Прилеп
6 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации пред матурантите од Пробиштип, Кратово и Крива Паланка

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Пробиштип, СОУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово и СОУ „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.

И годинава планираме да ги посетиме сите градови во Република Северна Македонија. Следете нe’ за да дознаете кога ќе дојдеме токму во Вашиот град!

15  години Меѓународен Славјански Универзитет