Успешно одржана Шестата меѓународна научна конференција