Практична настава на студентите од Безбедносно инженерство

Христијан Арсов – детето генијалец гостин на МСУ
15 мај 2019
На МСУ се одржа првиот дел од обуките за европско финансирање преку европски програми
18 мај 2019

Практична настава на студентите од Безбедносно инженерство

Студентите од Безбедносно инженерство при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во склоп на редовната практична настава беа во посета на ЕУРОБРИК Компани ДОО – Велес и во цементарница УСЈЕ во Скопје.