Професор од Славјански одржа предавање на универзитет во Бугарија