Претседателот на УО на Санктпетербуршкиот меѓународен културен форум