Одржан е шестиот Велигденски натпревар во кршење со ноеви јајца