Второ полуфинале од натпреварот во ораторство во одделението во Битола