Студенти од Факултетот за правни науки при МСУ во посета на Основниот суд во Свети Николе