Обука по повод 9-ти декември, Меѓународниот ден за борба против корупцијата