Студентите од Клубот на психолози при МСУ спроведоа интервју со психолог Ивана Стоименовска