На МСУ промовирана книгата „Основи на WEB технологии“ од проф. д-р Хаџиб Салкиќ

Студентите од Клубот на психолози при МСУ спроведоа интервју со психолог Ивана Стоименовска
20 јуни 2019
Интервју со параглајдеристот Борјан Јовановски
22 јуни 2019

На МСУ промовирана книгата „Основи на WEB технологии“ од проф. д-р Хаџиб Салкиќ


Во амфитеатарот на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола се одржа промоција на книгата „Основи на WEB технологии“ од проф. Д-р Хаџиб Салкиќ. За книгата зборуваа Доц. Д-р Жанета Сервини и проф. Д-р Махир Зајмовиќ.Книгата е издадена годинава и има за цел да  ги покаже можностите за користење на веб-технологиите од ова време и тенденцијата на развој преку неколку единици по избор на авторот. Книгата е напишана на 420 страници и опфаќа 27 теми и дава значаен придонес во професионалната литература.

Професорот Салкиќ работи на Универзитетот Витез во Босна и Херцеговина, каде предава предмети од областа на компјутерските науки. Предава и предмети на Факултетот за информатика при Меѓународен Славјански Универзитет. Има напишано повеќе од 40 научно истражувачки трудови од областа на компјутерските науки и електронскиот бизнис. Има објавено и неколку стручни книги.