На МСУ промовирана книгата „Основи на WEB технологии“ од проф. д-р Хаџиб Салкиќ