Донации за Дневниот центар за лица со интелектулна и телесна попреченост – Битола