На Славјански се одржа патронатот на СОУ „Кочо Рацин“- Св. Николе.