Славјански на меѓународна конференција во Словачка