Промоција на зборник „Рускиот императорски конзулат во Битола 1861-1915“