Договор помеѓу Министерството за здравство и руска клиника во посредство на Славјански