Претседателот на Управен Одбор на МСУ на конференција во Чешка