Се одржа обука на тема: Вибрации како штетност во работната средина